شناخت و گسترش

ظرفیت‌های فناوری در تمامی حوزه‌ها

گسترش بازار محصولات

با استفاده از ظرفیت های مراکز یونسکو

تقویت نظام نوآوری

مبتنی بر تقویت نگاه آینده نگارانه

جایزه ملی زیورآلات و طراحی جواهرات ایرانی

جایزه ملی زیورآلات و جواهرات ایرانی

نخستین همایش مالکیت فکری در صنایع خلاق و فرهنگی

همایش مالکیت فکری در صنایع خلاق و فرهنگی

هم‌اندیشی تخصصی صادرات صنایع دستی

هم اندیشی تخصصی صادرات صنایع فرهنگی

خدمات ما

تشکیل ساختار عملیاتی باشگاه

به منظور استفاده از ظرفیت های تخصصی در عرصه های استارتاپی، متخصیصن و نخبگان و برند های بازار در حوزه تولید و فروش خدمات و محصولات صنایع خلاق فرهنگی

برگزاری نمایشگاه های

معرفی هنر و فرهنگ ایرانی در نمایندگی های یونسکو

طراحی و استقرار نظام ارزیابی

و رتبه بندی کیفی و کمی محصولات هنری در راستای شناسنامه دار کردن آن ها

شناسایی پایگاه های صادراتی

موجود در کشورهای عضو یونسکو جهت همکاری در ایجاد بازارهای خارجی برای محصولات و خدمات صنایع خلاق فرهنگی

ما به شما کمک می کنیم تا کسب و کارتان را بهبود ببخشید

ما اینجا هستیم تا به شما در پیدا کردن بهترین راه کمک کنیم

اعضای هیئت رئیسه

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو

رئیس باشگاه صنایع خلاق فرهنگی

دکتر عزیرالله جعفری

دکتر عزیرالله جعفری

دبیر باشگاه صنایع خلاق فرهنگی

دکتر علی حسنی

دکتر علی حسنی

عضوباشگاه صنایع خلاق فرهنگی

دکتر ابراهیم نبیونی

دکتر ابراهیم نبیونی

عضو باشگاه صنایع خلاق فرهنگی

مهندس سوده صوفی

مهندس سوده صوفی

عضو باشگاه صنایع خلاق فرهنگی

همراهان ما در باشگاه صنایع خلاق فرهنگی یونسکو